حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

انقلاب مصدر باب انفعال از ریشه قلب است. با دیدن قلب های صورت گرفته و عدول از بایسته ها و شایسته های دین در جامعه امروز،‌ کسانی که بر این مبنا معترض روند حاضر باشند، ضد انقلابند. اگر چه کم و بیش چنین برچسب هایی خورده و می خورند. اینجا حرف های یک ضد انقلاب را بخوانید... حرف های یک «ضد انقلابِ» انقلاب ...

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۷
ارديبهشت
۹۳

سرهنگی که هجمه تبلیغاتی انتخاباتی اش معطوف شد به تخریب دولت قبلی ...

سفرهای استانی، ابتکار بسیار ارزشمند دولت نهم و دهم که برچسب پوپولیستی گری هم خورد الان شده است برنامه دولت جناب سرهنگ روحانی؛ رئیس جمهوری که به سختی و زحمت خود را به کرسی ریاست جمهوری رساند...


  • سیاس