حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

انقلاب مصدر باب انفعال از ریشه قلب است. با دیدن قلب های صورت گرفته و عدول از بایسته ها و شایسته های دین در جامعه امروز،‌ کسانی که بر این مبنا معترض روند حاضر باشند، ضد انقلابند. اگر چه کم و بیش چنین برچسب هایی خورده و می خورند. اینجا حرف های یک ضد انقلاب را بخوانید... حرف های یک «ضد انقلابِ» انقلاب ...

۲ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۲
دی
۹۳
اینجا ایران است... دولت یازدهم و فرهنگ معتدلانه راستگویان...
  • سیاس
۰۳
دی
۹۳

دغدغه شخص اول اجرای کشور چه باید باشد؟

تحقق عدالت، مبارزه با ظلم و فساد، رفع فقر، افزایش رفاه، علم و فناوری، پیشرفت، سلامت مردم... ؟

این دفعه چندم است که رئیس جمهور با طعنه و کنابه سخن می گوید، موضوعی که انگار دغدغه رئیس جمهور شده و گوشه ذهنش مرتب بالا و پایین می پرد:

این‌که سه سال، 10 سال یا 15 سال پیش گروهی یا فردی اقداماتی را انجام دادند، نباید مورد توجه قرار گیرد و باید بگذاریم لکه‌های سیاه با آفتاب سفید شود و بگذاریم آفتاب تابان ایران زمین و آفتاب اسلام و برادری و اخوت در صورتی که لکه سیاهی روی پیراهن سفید اسلام و ایران وجود دارد، آن را بزداید و به لکه سیاه اشاره نکنیم، بلکه به سفیدی دل پاک این ملت افتخار کنیم.

آقای روحانی. از طعنه و کنایه هایتان برای تطهیر خیانت کاران و مفسدان فی الارض خسته شده ایم.

آقای روحانی. شما قسم خورده اید. لطفا به فکر مردم و حل مسائل کشور باشید.

  • سیاس